|
Bahasa: EN | 中文 | BM |

Maklumat Agrokimia

RANCAH HERBA

#
2,4-D 80.0% w/w SG

2,4-D-dimethylammonium 48.0% w/w SL

A
Ametryn 45.0% w/w SC

Diuron 40% + Ametryn 40% WG

Aminopyralid potassium 1.6% w/w + triclopyr butotyl 29.8% w/w EW

B
Bentazone sodium 37.0% w/w + MCPA dimethylammonium 6.2% w/w SL

C
Clethodim 26.0% w/w EC

D
Diuron 80.0% w/w WP

DSMA (6H2O) 53.2% w/w + Diuron 4.5% w/w + 2,4-D- sodium 11.8% w/w

F
Fluroxypyr-meptyl 29.6% EC
G
Glufosinate-ammonium 13.5% w/w SL

Glufosinate-ammonium 18.0% w/w SL

Glufosinate-ammonium 5.66% w/w SL

Glyphosate-isopropylammonium 41.0% w/w SL

Glyphosate-monoammonium 33.6% w/w SL

Glyphosate-potassium 48.0% w/w SL

I
Indaziflam 45.5% w/w SC

Imazapyr-isopropylammonium 11.9% w/w SL

Imazethapyr 70.0% w/w WG

M
Metalachlor 87.3% w/w EC

Metsulfuron-methyl 20.0% w/w WG

Metsulfuron-methyl 60.0% w/w WG

MSMA 39.5% w/w + Diuron 7.8% w/w SC

MSMA 47.0% w/w SL
O
Oxyfluorfen 22.5% w/w EC

P
Pendimethalin 33.6% w/w EC

S
S-metalachlor 87.3% w/w EC

Sodium chlorate 99.0% w/w SP

Sulfentrazone 40.7% w/w SC

T
Triclopyr-butotyl 32.0% w/w EC

Triclopyr-butotyl 32.1% w/w EC

Topramezone 29.7% w/w SC

RANCANGAN KULAT

A
Ametoctradin 27.0% w/w + Dimethomorph 20.3% w/w SC

Azoxystrobin 18.0% w/w + Difenoconazole 11.3% w/w SC

Azoxystrobin 22.8% w/w SC

Azoxystrobin 22.94% w/w SC

Azoxystrobin 49.0% w/w + Tebuconazole 36.0% w/w WG

B
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai 8,500 IU/mg SC

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (3a, 3b) 54.0% w/w WG (32,000 IU/mg)

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki VB 15.6% w/w + Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS 10.4% w/w SE

Benomyl 50.0% w/w WP

Bordeaux mixture 80.0% w/w WP (metallic copper 20.0% w/w)

C
Captan 80.0% w/w WG

Carbendazim 50.0% w/w WP

Chlorothalonil 50.0% w/w WP

D
Difenoconazole 14.6% w/w + Propiconazole 14.6% w/w EC

Difenoconazole 23.0% w/w + Propiconazole 23.0% w/w EC

Difenoconazole 23.0% w/w EC

Difenoconazole 23.58% w/w EC

Difenoconazole 25.0% w/w EC

Dimethomorph 50.0% w/w WP

Dimethomorph 9.0% w/w + Mancozeb 60.0% w/w WP
E
Epoxiconazole 11.9% w/w SC

F
Famoxadone 28.0% w/w + Oxathiapiprolin 2.8% w/w SE

Fluopyram 17.7% w/w + Tebuconazole 17.7% w/w SC

Flutolanil 15.0% w/w EC

Fosetyl-aluminium 80.0% w/w WP

H
Hexaconazole 4.8% w/w SC

I
Isoprothiolane 40.0% w/w EC

M
Mancozeb 80.0% w/w WP

Metalaxyl 25.0% w/w WP

Metalaxyl-M 43.9% w/w SL

Metiram 70.0% w/w WG

Myclobutanil 25.4% w/w EC

P
Pencycuron 25.0% w/w WP

Propamocarb 47.3% w/w + Fosetyl 27.7% w/w SL

Propamocarb hydrochloride 55.6% w/w + Fluopicolide 5.6% w/w SC

Propineb 70.0% w/w WP

Pyraclostrobin 23.6% w/w EC

Pyraclostrobin 5.0% w/w + Metiram 55.0% w/w WG
T
Tebuconazole 25.9% w/w EW

Thiophanate-methyl 70.0% w/w WP

Thiram 80.0% w/w WG

Thiram 80.0% w/w WP

Tribasic copper sulphate 27.6% w/w SC

Trifloxystrobin 25.0% w/w + Tebuconazole 50.0% w/w WG

Trifloxystrobin 50.0% w/w WG

INSEKTISISID

A
Abamectin 1.8% w/w EC

Abamectin 8.0% w/w SC

Acetamiprid 20.0% w/w SC

Acetamiprid 20.0% w/w SP

Alpha-cypermethrin 1.47% w/w SC

Alpha-cypermethrin 1.5 w/w SC

Alpha-cypermethrin 10.0% w/w EC

Alpha-cypermethrin 11.0% w/w EC

Amitraz 21.7% w/w EC

Azadirachtin 0.03% w/w EC

B
Beta-cyfluthrin 2.7% w/w EC

Beta-cyfluthrin 8.5% w/w + Imidacloprid 19.8% w/w OD

Bifenthrin 10.0% w/w EC

Buprofezin 10.0% w/w + Cartap hydrochloride 50.0% w/w WP

Buprofezin 46.3% w/w SC

C
Carbaryl 5.0% w/w DP

Carbaryl 85.0% w/w WP

Carbofuran 3.0% w/w GR

Carbosulfan 18.7% w/w SC

Carbosulfan 21.5% w/w EC

Carbosulfan 5.0% w/w GR

Cartap hydrochloride 50.0% w/w SP

Chlorantraniliprole 5.0% w/w SC

Chlorfenapyr 22.0 w/w SC

Chlorfenapyr 9.5% w/w SC

Chlorfluazuron 5.4% w/w EC

Chloropyrifos 21.2% w/w EC

Chloropyrifos 38.7% w/w EC

Chlorpyrifos 45.9% w/w + Cypermethrin 4.6% w/w EC

Cyantraniliprole 10.26% w/w OD

Cyantraniliprole 18.66 % w/w SC

Cyantraniliprole 20.0% w/w + Thiamethoxam 20.0% w/w WG

Cyfluthrin 5.0% w/w EC

Cypermethrin 16.0% w/w EC

Cypermethrin 5.5% w/w EC

Cyromazine 75.0% w/w SP
D
Deltamethrin 1.4% w/w EC

Deltamethrin 2.72% w/w EC

Deltamethrin 2.8% w/w EC

Diafenthiuron 24.0% w/w SC

Diafenthiuron 47.17% w/w SC

Diazinon 55.0%w/w EC

Dimethoate 38.0% w/w EC

D-tetramethrin 4.4% w/w + Cyphenothrin 13.2% w/w EC

E
Emamectin benzoate 2.1% w/w EC

Emamectin benzoate 2.15% w/w EC

Emamectin benzoate 20.0 % w/w WG

Emamectin benzoate 5.7% w/w EC

Esfenvalerate 2.8% w/w EC

F
Fenitrothion 40.0% w/w + Tetramethrin 1.0% w/w UL

Fenpyroximate 5.0% w/w SC

Fenthion 50.0% w/w EC

Fenvalerate 20.0% w/w EC

Fipronil 20.0% w/w SC

Fipronil 5.0% w/w SC

Fipronil 80.0% w/w WG

Flupyradifurone 17.1% w/w SL

H
Hexythiazox 5.45% w/w EC

I
Imidacloprid 18.3 w/w SC

Imidacloprid 25.0% w/w WP

Imidacloprid 30.5% w/w SC

Imidacloprid 70.0% w/w WG

Indoxacarb 15.84% w/w EC

Indoxacarb 30.0% w/w WG

Isoprocarb 50.0% w/w WP

L
Lambda-cyhalothrin 2.8% w/w EC

Lufenuron 5.0% w/w EC
M
Malathion 57.0% w/w EC

Malathion 84.0% w/w EC

Malathion 96.0% w/w UL Metaflumizone 22.0% w/w SC

Methoxyfenozide 22.8% w/w SC

P
Permethrin 0.5% w/w DP

Pymetrozine 25.0% w/w WP

Pyriproxyfen 10.8% w/w EC

S
S-bioallethrin 0.14% w/w + Permethrin (25/75) 10.27% w/w + Piperonyl butoxide 9.84% w/w EW

S-bioallethrin 0.8% w/w + Permethrin (25/75) 18.6% w/w + Piperonyl butoxide 16.8% w/w EC

S-bioallethrin 0.8% w/w + Permethrin (25/75) 18.7% w/w + Piperonyl butoxide 16.8% w/w EC

Spinetoram 25.0% w/w WG

Spinetoram 5.66% w/w + Methoxyfenozide 28.3% w/w SC

Spinetoram 5.87% w/w SC

Spinosad 2.38% w/w SC

Spinosad 2.5% w/w SC

Spirodiclofen 22.2% w/w SC

Spiromsifen 21.6% w/w + Abamectin 1.1% w/w SC

Spirotetramat 11.0% w/w + Imidacloprid 11.0% w/w SC

T
Temephos 1.1% w/w GR

Tetraniliprole 18.2% w/w SC

Thiamethoxam 12.62% w/w + Lambda-cyhalothrin 9.49% w/w ZC

Thiamethoxam 75.0% w/w WG Thiocyclam hydrogen oxalate 50.0% w/w SP

Tolfenpyrad 15.0% w/w SC

Trichlorfon 95.0% w/w SP

W
White oil 72.0% w/w EW

White oil 99.0% w/w EC

LAIN-LAIN

B
Brodifacoum 0.005% w/w BB (Rodenticide)

C
Chlorophacinone 0.25% w/w CB (Rodenticide)

F
Flocoumafen 0.005% w/w BB (Rodenticide)

M
Metaldehyde 5% w/w GR (Molluscicide)

Metaldehyde 36.5% w/w SC (Molluscicide)

W
Warfarin 0.05% w/w BB (Rodenticide)